Sekundární vzduch

Sekundární vzduch proudí podél skel dvířek čímž sklo oplachuje a čistí. Při sekundárním spalování dochází k opětovnému spalování zplodin a tím se snižuje znečišťování ovzduší.