Emise CO

Emise jsou látky, které se vypouštějí ze spotřebíče do atmosféry (norma EN 13240 Krbová kamna a EN 13229 Krbové vložky)